Organizacijska psihoterapija

Zakaj organizacijski terapevt?

Razlog, zakaj sodelavcem ne uspe dosegati ciljev ni nujno v pomanjkanju strokovnega znanja ali veščin, ampak v pretirani čustveni obremenjenosti. Vzroke, ki takšno stanje povzročajo lahko poiščem v osebnih stiskah (ločitev, izguba bližnje osebe, zdravstvene težave …) ali težavah na delovnem mestu (premestitev na drugo delovno mesto, nezmožnost napredovanja, diskriminacija, preobremenjenost z delom, nadlegovanje, mobing, perfekcionizem, slabi medosebni odnosi …).

V takšnih situacijah podjetje, ki želi zaposlenim pomagati, potrebuje organizacijskega terapevta, ki ima poglobljeno znanje s področja duševnega zdravja in lahko to znanje združuje z veščinami coachinga.

Pri organizacijski terapiji na prvem mestu govorimo o razvoju t. i. coping mehanizmov, ki zaposlenemu pomagajo, da se sooči z akutno situacijo. S tem podjetje preprečuje izgorelost, vpliva na boljše počutje in pomaga pri večji motivaciji za delo.

Vrste organizacijske terapije

Kako poteka organizacijska terapija?

  • Uvodno srečanje med terapevtko in podjetjem;
  • Uvodno srečanje med terapevtko in klientom ali timom;
  • Podpis terapevtskega dogovora, ki ureja medsebojne obveznosti;
  • Začetek terapije;
Scroll to Top